.Tekst hier invullen...

Welkom op dag 25 ☀
Goedemorgen lieve mensen! 


Les 25

Vandaag gaan we verder met het lezen/luisteren naar hoofdstuk 7 uit 'De kracht van het NU'. Jij kan het, je bent al super goed bezig. Als er eens een moment van twijfel is, denk dan aan wat je al bereikt hebt met deze challenge.

Stilte is net als het Nu een poort naar het Ongemanifesteerde. In 'De Kracht van het Nu' wordt er een kort stuk geschreven over stilte, maar Tolle heeft aan deze poort een volledig boek gewijd. (De Stilte Spreekt, ISBN 90-202-8319-7)

Deze les willen we graag even stilstaan bij deze stilte.

Volgens Tolle dient een goede, geestelijke leraar je niets te leren maar is het zijn of haar taak om je te helpen de obstakels tussen jezelf en je ware, innerlijke zelf uit de weg te ruimen. Er dient dus geen geloof te worden gepreekt of gedragsregels te worden aangeleerd.

Er kan gebruik gemaakt worden van soetra's om de weg naar Stilte te vinden. Over soetra's dien je niet na te denken, je dient ze te voelen. Het zijn als het ware wegwijzers. Wanneer je een innerlijke vrede voelt als je de soetra leest, dan ben je goed op weg.


Oefening #dag 25

Enkele soetra's:

Je kan innerlijke stilte gelijk stellen met uiterlijke stilte, waarbij omgevingslawaai gelijk staat aan ons onophoudelijke denken. Wanneer het om je heen stil is, luister er dan naar. Wees je bewust van deze stilte en merk op dat ze ook een innerlijke stilte aanmoedigt. Wanneer je naar de stilte luistert, dan zal je automatisch niet meer denken.

Observeer de bloemen en planten en merk op hoe diep geworteld ze zijn, hoe stil. Leer van de natuur. Laat ze je tonen wat innerlijke stilte is.

Uiterlijke stilte is behulpzaam maar geen noodzaak om innerlijke stilte te vinden. Zoek naar de stilte onder al het rumoer. Hier kan je de ruimte van zuivere gewaarwording terugvinden. Dit is het bewustzijn zelf.

Liefs
Bettina

Inspirerende video  # Dag 25